Tô Châu Aoteng điện tử Công nghệ Công ty TNHH

Sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp, là nhà cung cấp cốt lõi trong ngành công nghiệp an ninh.

Trang chủ > Về chúng tôi > Nhóm của chúng tôi

Đội bóng tuyệt vời:

Miễn phí khách hàng từ bất kỳ lo lắng

AOTENG trả lương cao để mời đầu lớp sản xuất, công nghệ, R&D, quản lý tầng lớp cả ở nhà và ở nước ngoài, nó nhanh chóng thiết lập một nhóm cao tiêu chuẩn, chất lượng cao, cao lĩnh vực của tầm nhìn chuyên nghiệp team.it đẻ một nền tảng vững chắc cho chiến lược quốc tế của AOTENG điện tử công nghệ công ty TNHH ltd.it chạy các nhân viên của hệ thống và không gian rộng mở hơn, nó luôn luôn gậy để tài năng khái niệm giá trị của "tất cả mọi người là một tài năng", do đó mỗi nhân viên sẽ trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp, nó thực hiện tốt cả hai giá trị cuộc sống và kinh doanh.


Our-Team.jpg